Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci Juniora w Lublinie

Terapia autyzmu, zespołu Aspergera, afazji, dysleksji i innych zaburzeń rozwojowych i genetycznych.

Strzelecka 34, 20-805 Lublin

Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci Juniora

tel. +48517044545