Cięcie, obróbka metali

Obróbka metali

Interesują cię kwestie związane z obróbką metali? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym metod cięcia metali.

Sposoby obróbki metali

Cięcie laserowe

Jest to obecnie jedna z najbardziej nowoczesnych i wygodnych form obróbki metali. Dzięki tak rozwiniętej technologii jesteśmy w stanie obrobić blachy polerowane lub szlifowane bez żadnych uszkodzeń. Bardzo dużą zaletą jest również to, że tego rodzaju cięcie metalu jest wykonywane w bardzo krótkim czasie. Do zalet zaliczamy: minimalną deformację, mały wpływ energii cieplnej, elastyczność oraz wąską szczelinę cięcia.

Cięcie gazowe

Cięcie gazowe, inaczej wypalanie gazowe, cięcie acetylonowo- tlenowe lub cięcie tlenowe to kolejna metoda obróbki metalu, która polega na wstępnym rozgrzaniu stali do temperatury zapłonu, a następnie utlenieniu i wydmuchaniu materiału za pomocą tlenu pod wysokim ciśnieniem. Do głównych zalet zaliczamy bardzo duży zakres grubości cięcia materiałów i prostopadłe krawędzie cięcia. Dodatkowo ta metoda jest bardzo ekonomiczna.

Wycinanie plazmowe

Wycinanie plazmowe, czyli cięcie plazmowe to kolejna metoda obróbki metalu warta uwagi. Polega na stapianiu i wyrzucaniu materiału ze szczeliny silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym. Pozwala na cięcie wszystkich materiałów, które dobrze przewodzą prąd elektryczny. Ma wiele zalet, do których zaliczamy: wysoką prędkość cięcia, szybkie przebijanie, niewielki wpływ temperatury na materiał, nieduża szczelina cięcia i dość niski koszt inwestycji.

Tłoczenie blach stalowych

Metoda obróbki metalu, która polega na różnych obróbkach plastycznych realizowanych zazwyczaj na zimno i takich, które mają zastosowanie w rozdzielaniu, kształtowaniu i łączeniu materiałów. Ta metoda przeprowadzana jest za pomocą tłoczników na prasach mechanicznych lub hydraulicznych.

Bardzo często powyższa metoda obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie, nadzór, docelowe tłoczenie i ewentualnie dodatkowe usługi, tj. spawanie, frezowanie, śrutowanie itp.

Spawanie

Metoda obróbki metalu nazywana spawaniem polega na łączeniu materiałów poprzez ich nagrzanie oraz stopienie w miejscu łączenia ze spoiwem lub bez. Stopione spoiwo razem z materiałem rodzimym (metal części łączonych) tworzy po wystygnięciu spoinę.

Rozróżniamy wiele rodzajów spawania, m.in. spawanie elektryczne (łukowe, elektrodą topliwą i elektrodą nietopliwą), elektronowe, laserowe, plazmowe, atomowe, elektrożużlowe, spawanie gazowe oraz spawanie termitowe.

W obecnych czasach najczęściej używane są dwie metody spawania:

Metoda MIG (metal inert gas) i MAG (metal active gas), które polegają na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który wytwarza się między elektrodą topliwą, a materiałem spawanym. Owa metoda gwarantuje bardzo dobrą jakość spoin i dużą wydajność. Zazwyczaj wykorzystywana jest w liniach technologicznych i w pracach montażowych.
Metoda TIG (tungsten inert gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Możemy również się spotkać z nazwą GTAW. W porównaniu z innymi metodami jest to jedna z trwalszych obróbek.
Tak jak widzimy jest wiele różnych metod, które mają swoje zalety i wady. Najlepiej jest zaufać firmie, która zajmuje się tego typu usługami i doradzi nam na co się zdecydować i co spełni nasze oczekiwania.

Ogrodzenia Myszków
P.P.H. ROTEX-DG s.c.
ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków
rotex@rotexdg.com.pl

 

 

Dodaj komentarz