Metoda Tomatisa – na czym polega? Dlaczego warto?

Czy słyszałeś już o Metodzie Tomatisa? Wiele osób kojarzy ją jedynie z zadaniami wykonywanymi przez logopedę lub uważa, że pomaga tylko dzieciom i młodzieży. Jak jest prawda? Kiedy warto zainteresować się tą metodą? Komu pomaga? Na czym polega i jakie daje efekty? Na te pytania postaramy się udzielić jasnych i rzetelnych informacji.

Na czym polega trening słuchowy Tomatisa?

Alfred Tomatis to francuski otolaryngolog urodzony w roku 1920. Prowadził on badania nad zależnością jakości mowy od słyszenia. Wnioski, które wyprowadził dzisiaj nazywamy trzema prawami Tomatisa. Brzmią one następująco:

  • głos potrafi wydobyć tylko to, co słyszy ucho.
  • Odbudowując deficyt w uchu, automatycznie poprawiamy jakość mowy.
  • trening słuchowy  pozwala na trwałą poprawę głosu.

Terapia polega na słuchaniu głosu matki oraz specjalnego programu muzycznego opartego na konkretnych częstotliwościach. Słuchanie odbywa się poprzez słuchawki – drogą powietrzną lub kostną, albo obiema naraz. Jest to etap trwający do 50 godzin, tzw. pasywna faza terapii słuchowej. Po niej następuje aktywna koncentrująca się bezpośrednio na wymowie.

Jakie efekty przynosi?

Oczywistym efektem Metody Tomatisa jest poprawa jakości mowy. Wyeliminowanie jąkania się, seplenienia czy też niewyraźnej i zbyt szybkiej mowy. Ale to nie wszystko. Metoda Tomatisa pomaga w podniesieniu jakości komunikacji, poprzez wzmocniony kontakt wzrokowy, lepsze rozumienie sensu wypowiedzi rozmówcy, lepszą koncentrację i uwagę, zmniejszenie chwiejności emocjonalnej, zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki.

To znaczące korzyści. Może to potwierdzić każdy kto ma problem z komunikacją czy innymi problemami, takimi jak nadwrażliwość na hałasy i różne dźwięki, emocjonalnym reagowaniem na wszystko, czy trudnościami w zrozumieniu drugiej osoby.

Dla kogo Metoda Tomatisa?

Czy trening słuchowy Tomatisa przeznaczona jest tylko dla dzieci? Nie. Oczywiście dzieci są bardziej podatne na zmiany i szybciej można zauważyć u nich efekty, to warto pamiętać, że z terapii mogą korzystać osoby w każdym wieku. Jakie dolegliwości można przepracować stosując Metodą Tomatisa?

  • Autyzm i różne zaburzenia rozwojowe, takie jak zespół Aspergera, alalia itd.
  • ADHD
  • Mizofonia
  • Trudności w nauce języków obcych
  • Wypalenia zawodowe
  • Zaburzenia emocjonalne w postaci nieśmiałości, nadpobudliwości, impulsywności itd.

To tylko kilka przykładów zastosowania Metody Krakowskiej. Wyraźnie widać, że trening słuchowy Tomatisa, to terapia mająca szerokie zastosowanie. Więcej na jej temat można dowiedzieć się ze strony: Metoda Tomatisa na czym polega.

Dodaj komentarz